Previous Lesson Complete and Continue  

  Bài 4: Hãy nói "Con đã cố gắng rất nhiều" thay vì nói "Cố lên!"

Nội dung khóa học đang bị khóa
Nếu bạn đã kích hoạt khóa học, bạn cần đăng nhập tài khoản.
Mua ngay khóa học để kích hoạt