Bài 1: Một hành trình thú vị

Một số nội dung của khóa học:

  • Tâm thế tốt nhất để bước vào khóa học
  • Chọn mua bài
  • Các dạng reader
  • Xác định kỳ vọng

Complete and Continue  
Discussion

4 comments