Chiêm Tinh Học Cơ Bản

Danh mục: Chiêm tinh học
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Chương 1: Bắt đầu Hành trình

 • Tài liệu và các lưu ý trước khi bắt đầu khoá học
 • Học với Cô Châu có gì khác?
  00:00
 • Học chiêm tinh để làm gì?
  00:00
 • Tư duy chiêm tinh
  00:00
 • Tài liệu cần chuẩn bị
  00:00
 • Những khái niệm, thuật ngữ trong chiêm tinh học
  00:00

Chương 2: Khám phá 12 Nhà

Chương 3: Vị trí hành tinh trong Bản đồ sao Chiêm tinh

Chương 4: Cung mọc

Chương 5: Thực hành đọc Bản đồ sao Chiêm tinh

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá