Chiêm Tinh Học Nâng Cao

Danh mục: Chiêm tinh học
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH

 • Học với Cô Châu có gì khác?
  00:00
 • Học chiêm tinh để làm gì?
  00:00
 • Tư duy chiêm tinh
  00:00
 • Tài liệu cần chuẩn bị
  00:00
 • Những khái niệm, thuật ngữ trong chiêm tinh học
  00:00

CHƯƠNG 2: KHÁM PHÁ 12 NHÀ

CHƯƠNG 3: VỊ TRÍ HÀNH TINH TRONG BẢN ĐỒ SAO CHIÊM TINH

CHƯƠNG 4: CUNG MỌC

CHƯƠNG 5: GÓC HỢP

CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ SAO CHIÊM TINH

CHƯƠNG 7: THẤU HIỂU BẢN THÂN QUA BẢN ĐỒ SAO

CHƯƠNG 8: KẾT HỢP CHIÊM TINH PHƯƠNG TÂY VÀ TỬ VI PHƯƠNG ĐÔNG

CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC TRONG CHIÊM TINH

CHƯƠNG 10: TRỞ THÀNH MỘT CHIÊM TINH GIA CHUYÊN NGHIỆP

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá