Nội dung khóa học

  Chương 1: Tìm hiểu về Tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 2: Cách dễ dàng nhớ nghĩa và giải mã từng lá bài, từng trải bài
Available in days
days after you enroll
  Chương 3: Giải mã tất cả 78 lá bài
Available in days
days after you enroll
  Chương 4: Các kỹ thuật nâng cao trong Tarot
Available in days
days after you enroll