Nội dung khóa học

  Chương 1: Giới thiệu tổng quan về tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 2: Bài tarot của bạn
Available in days
days after you enroll
  Chương 3: Bộ Ẩn Chính
Available in days
days after you enroll
  Chương 4: Bộ Ẩn Phụ
Available in days
days after you enroll
  Chương 5: Xem bài Tarot cho chính mình
Available in days
days after you enroll
  Chương 6: Xem bài Tarot cho người khác
Available in days
days after you enroll
  Chương 7: Ví dụ Xem bài Tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 8: Bộ Hoàng Gia
Available in days
days after you enroll
  Chương 9: Giải nghĩa lá bài Tarot ngược
Available in days
days after you enroll
  Chương 10: Số học & bộ số trong Tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 11: Chiêm tinh
Available in days
days after you enroll
  Chương 12: Phát triển trực giác của bạn
Available in days
days after you enroll
  Chương 13: Bố cục Các trải bài
Available in days
days after you enroll
  Chương 14: Kể chuyện & Xem bài Tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 15: Đạo đức trong Tarot
Available in days
days after you enroll
  Chương 16: Trở thành một Tarot reader dịch vụ chuyên nghiệp
Available in days
days after you enroll
  Chương 17: Lời kết
Available in days
days after you enroll